Stichting Ondersteuning
Gezondheidzorg Meppel

WAT DOET DE S.O.G.M
(Stichting Ondersteuning Gezondheidzorg Meppel):

S.OG.M. heeft als algemeen doel: ondersteuning van de Meppeler gezondheidszorg in meest brede zin. Zowel particulieren, als instanties kunnen een beroep doen op deze mogelijkheid van financiële ondersteuning binnen het kader van al of niet medische gezondheidszorg.

< Terug naar het overzicht
INFORMATIE
BETREFFENDE S.O.G.M.;

Door invoering van de A.W.B.Z. in 1990 werden indertijd de plaatselijke Kruisverenigingen verplicht opgeheven. De Meppeler Kruisvereniging bezat echter onroerende zaken, waaruit tot nu toe baten resulteren. In 1991 werd daarom de S.O.G.M. opgericht, om voornoemde baten aan te wenden voor de Meppeler bevolking. In geval van, noodzakelijk geachte, financiële ondersteuning kunnen inwoners of instanties binnen de gemeente Meppel schriftelijk een aanvraag (met vermelding van reden) voor vergoeding indienen.
Voor meer informatie
kunt u terecht bij:

mevr. J. van der Meulen – Slagter
secretaris S.O.G.M.
tel. 06-22409468.